תכנון ובניה

משרדנו הינו בעל מומחיות וניסיון רב בייצוג בתחום עבירות בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה ועבירות על חוק רישוי עסקים ומייצג בהליכים פליליים ומנהליים בתחום זה.
ביצוע עבודות בנייה, שאינם בגדר שינויים פנימיים, מחייב קבלת היתר בנייה. ביצוע עבודות בנייה ללא היתר בנייה או בסטייה מהיתר הבנייה שניתן – מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה. בנוסף, שימוש בנכס מקרקעין חייב להיעשות בהתאם לייעוד שנקבע בהיתר הבנייה או בתוכנית בניין עיר שחלה ביחס לאותו נכס. שימוש בנכס לייעוד שונה מזה שנקבע בהיתר הבנייה או בתוכנית בניין עיר כגון, שימוש למגורים כשהיעוד המותר הינו למחסן או למשרד מהווה עבירה של "שימוש חורג" מהיתר או תוכנית.
בנייה ללא היתר או שימוש חורג בנכס מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה והינה בגדר עבירה פלילית. הפעולות שניתן לנקוט כנגד בעל נכס ו/או משתמש בנכס ואחרים, המוגדרים כאחראים על פי החוק, הינן מגוונות וכוללות נקיטת הליכים פליליים באמצעות הגשת כתב אישום במסגרתו מתבקש צו הריסה או צו הפסקת שימוש וכן קנס ו/או מאסר ו/או מאסר על תנאי ו/או התחייבות להימנע מביצוע עבירה ועוד; נקיטת הליכים מנהליים כגון צו הריסה מנהלי, צו מניעת פעולות; נקיטת הליכים לניתוק חשמל ועוד.
קיימת חשיבות מכרעת בקבלת ייצוג משפטי וליווי משפטי, החל מהשלבים הראשוניים של ההליכים, ואף בטרם הוגש כתב אישום. במסגרת הייצוג המשפטי מתבצעת הערכה בנוגע לחוקיותה של הבנייה ו/או השימוש, אפשרויות ההגנה הקיימות בנסיבות העניין ואפשרות הכשרת הבנייה ו/או השימוש ומשך הזמן הדרוש לכך ובהתאם לכך נקבעת הטקטיקה המשפטית לניהול התיק.
ניהול שוטף של נכסי מקרקעין
אם הנכם בעלי דירה/דירות ו/או בעלי נכסים מסחריים אחרים ומעוניינים בניהול אישי ומקצועי של נכסי הנדל"ן שבבעלותכם הכולל ליווי משפטי שוטף וצמוד – משרדנו הוא הכתובת בשבילכם. אנו נחסוך מכם את הטרחה הקשורה בניהול נכסים, השכרתם והטיפול השוטף בהם וכן נביא למקסום ההשקעה על נכסי הנדל"ן שבבעלותכם.
מרבית הפעילות הקשורה בניהול נכסי נדל"ן מצריכה ידע והבנה משפטית רחבה בתחום המקרקעין, משפט מסחרי, דיני תכנון ובניה ורשויות מקומיות. גם אם הנכס מנוהל ע"י חברת ניהול חיצונית, בדרך כלל נדרשים בעלי הנכסים לייעוץ משפטי חיצוני ובמקרים רבים משמשת חברת הניהול כגורם מתווך למתן שירותים משפטיים. בניהול שאינו משפטי בעלי הנכס אינם מקבלים ייעוץ משפטי ישיר מעורכי דין, אלא באמצעות נציג חברות הניהול שחלקם נעדרים ידע משפטי מספק המאפשר מתן ליווי משפטי שוטף.
ניהול נאמנויות וטיפול בכספי לקוחות ראוי ורצוי שיטופל באמצעות עורכי דין שחלק מעיסוקם הינו ניהול נאמנויות ושפעילותם מוסדרת בחוק ומבוטחת בביטוח אחריות מקצועית.
כמשרד המתמחה בתחום המקרקעין, תכנון ובניה, רשויות מקומיות, משפט מסחרי ומיסוי מקרקעין, צברנו ידע רב, ממשי ומעשי בכל התחומים הקשורים בניהול נכסים בנדל"ן וליווי משפט שוטף בכל ההיבטים הרלוונטיים.ניהול הנכסים המתבצע על ידי משרדנו נולד בתחילה כצורך של לקוחותינו מהארץ ומחו"ל בניהול שוטף של נכסיהם ואולם אט אט הוא התפתח והוא מהווה כיום שירות נפרד המוענק ללקוחות המעוניינים בניהול נכסיהם בליווי אישי על ידי עורכי דין המתמחים בתחום הנדל"ן ובניהול נדל"ן.

השארת תגובה